สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกอบพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2564”

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนผู้กำกับลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวแทนสถานศึกษา จำนวน 60 นาย ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระบิดาการลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวรายงานต่อประธาน จากนั้น ประธานวางพวงมาลา แล้วนั่งลงถวายราชสดุดี ประธานกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ กองลูกเสือถวายความเคารพ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น