ผอ.สนภ.3 นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ พื้นที่ “โคก หนอง นา บานาน่า โมเดล”

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64
บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม พบปะและให้โอวาทกำลังพล นพค.33 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ พื้นที่ “โคก หนอง นา บานาน่า โมเดล”
พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของกำลังพล ที่เจ็บป่วย ในโครงการครอบครัวเดียวกัน ตามนโยบาย ผบ.นทพ.

โดยมี พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ
ณ นพค.33 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น