พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ) สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 130,000 บาท จากพระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ) สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น