ทต.บ้านกลาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบล เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00 น. บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลาง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 กิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบ บริเวณสองฝั่งถนนเส้นคันคลองชลประทาน ตั้งแต่ด้านหน้าซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านกลาง ไปจนถึงซุ้มประตูทางเข้าวัดป่าม่วง-สันป่าฝ้าย เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ทุกคน ทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยกันพัฒนาตำบลบ้านกลาง ให้สะอาด สวยงาม โดยมี ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงาน-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น