พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ตลาดอนุสาร เชียงใหม่ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 ครบโดส

พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ โครงการตลาดอนุสาร เชียงใหม่ ร่วมใจกัน ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 ครบโดสแล้ว
โดยตลาดอนุสารได้ทำการมอบป้าย “ VACCINATED พนักงานร้านนี้ฉีดวัคซีน COVID-19 แล้ว” สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า และบริการ
ตลาดอนุสารยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน สู่บรรยากาศช้อปปิ้ง ในบรรยากาศเย็นสบายของเมืองเหนือ และอัธยาศัยอันดี ของชาวเชียงใหม่ แอ่วเจียงใหม่ ช้อปปลอดภัย ที่ตลาดอนุสาร ย่านไนท์บาซาร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น