พช. อ.สูงเม่น ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

เมื่อบ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสูงเม่น ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น เพื่อชี้แจงข้อราชการ แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวางแผนการปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564 ร่วมกับทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น