หมวดทางหลวงห้วยสัก ทดลองจัดระเบียบการจราจรหน้าตลาดห้วยสัก ลดปัญหาจราจรติดขัดช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 นายวิโรจน์ สุขรี นายช่างโยธาชำนาญการ หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยสัก นคนงานและอุปกรณ์ลงพื้นที่จัดระเบียบการจราจรด้านหน้าตชาดห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภา ทต.ห้วยสัก และ ร.ต.ท.อำนวย อาทนิตย์ หัวหน้าตู้ยามห้วยสัก ร่วมดูแลในการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกการจราจร

ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากหมวดทางห้วยสัก ได้นำเอากรวยจราจรมาวางเป็นแนวยาวบริเวณเลนถนนด้านหน้าตลาดห้วยสัก เพื่อปิดช่องจราจร และนำคนงานและอุปกรณ์เข้าไปทำการจัดระเบียบการจอดรถข้างทางด้านหน้าตลาด โดยจากเดิมที่จะให้รถยนต์จอดทะแยง จะเปลี่ยนเป็นให้รถยนต์จอดตามช่องที่กำหนด โดยจะตีเส้นเป็นช่องให้จอดเป็นช่องขนานไปกับขอบถนน

บริเวณดังกล่าวประสบปัญหาเกี่ยวกับการจอดรถที่ด้านหน้าตลาด โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่จะมีผู้มาแวะซื้อของในตลาดจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำรถมาจอดไว้ที่ด้านหน้าตลาดซึ่งมีช่องจอดน้อย ทำให้บางครั้งจะมีการจอดซ้อนคัน ทำให้รถคันที่ตามหลังไม่สามารถขับขี่ไปตามทางปกติได้ จนทำให้จราจรติดขัด เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน นำมาสู่การหาทางแก้ปัญหาของหมวดทางหลวงห้วยสักในครั้งนี้

ซึ่งการทดลองจัดระเบียบจราจรดังกล่าวจะเป็นการทดลองใช้ ผู้มาใช้บริการที่มาใช้บริการที่ตลาดและรู้สึกไม่สะดวก หรือประสบปัญหาเกี่ยวกับการจอดรถ ก็สามารถแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะไปที่ “เพจชุมชนคนรักห้วยสัก” ซึ่งทางหมวดทางหลวงห้วยสักจะได้นำเอาปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับ เพื่อไปพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น