ข้อมูลจาก นพ.ยง ภู่วรวรรณ 29 พฤศจิกายน 2564,Center for Medical Genomics