ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2564 จำนวน 6,599 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปี 2564 จำนวน 6,599 อัตรา
– บช.น. 729 อัตรา
– ภ.1 จำนวน 870 อัตรา
– ภ.2 จำนวน 530 อัตรา
– ภ.3 จำนวน 770 อัตรา
– ภ.4 จำนวน 560 อัตรา
– ภ.5 จำนวน 700 อัตรา
– ภ.6 จำนวน 780 อัตรา
– ภ.7 จำนวน 430 อัตรา
– ภ.8 จำนวน 240 อัตรา
– ภ.9 จำนวน 390 อัตรา
– บช.อื่นๆ 600 อัตรา
ผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติ
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
**กำหนดการรับสมัคร**
-ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 7 ธ.ค.64
– สอบข้อเขียนวันที่ 30 ม.ค.65
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 8 ก.พ.65
-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 25 มี.ค.65
ข้อมูลเพิ่มเติมทาง www.policeadmission.org
ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น