เชียงใหม่ คลายมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดโควิด-19 นำร่องการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2564 ห้วงเวลา 20.00 น.- 23.00 น. โดยการอำนวยการของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียง ใหม่ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัด จ.เชียงใหม่ นายมิตร ใจบุญตระกูล ป้องกัน จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ผบ.ร้อย อส.จ.เชียง ใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส.จ.เชียงใหม่ สนธิกำลังร่วมกับ อ.เมือง, สภ.ภูพิงค์ ฯ , กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ , ทนเชียงใหม่ ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการย่านถนนนิมมาเหมินทร์ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ที่ 299/2564 (พื้นที่ อ.เมือง อ.จอมทอง อ.ดอยเต่า อ.แม่แตง และ อ.แม่ริม)

โดยให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยต้องผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยองค์กร (Covid-Free Setting) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน, โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน, คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ.สปา.หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย, สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำ เพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ เพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง สถานกีฬาหรือสถานที่ เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่ม ยิม หรือฟิตเนส การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬา โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยองค์กร (Covid-Free Setting) สามารถให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ

โดยให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านหรือพื้นที่ต่อเนื่องได้ ในระหว่าง เวลา 11.00 – 14.00 น. และระหว่างเวลา 17.00 – 23.00 น. ให้สามารถแสดงดนตรีได้โดยจำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน ห้ามมีการสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีและลูกค้า ห้ามมิให้มีการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือมีการยินยอม หรือปล่อยประละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า ห้ามมิให้มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น

สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังคงปิดดำเนินการต่อไป ส่วนสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังคงปิดดำเนินการต่อไป สำหรับพื้นที่อำเภออื่น ๆ ของ จ.เชียงใหม่ยังต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด – 19 แบบบูรณาการ ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 174/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งผลการตรวจแนะนำ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเข้าใจถึงมาตรการดังกล่าว และไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น