ชุมชนป๊อกกาดเก่า จัดกิจกรรมสู่ขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน อนุรักษ์ภูมิปัญญาการตำข้าวปุก

ชุมชนป๊อกกาดเก่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสู่ขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน อนุรักษ์ภูมิปัญญาการตำข้าวปุก ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายประเสริฐ จิตพลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสู่ขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาการตำข้าวปุก ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


นางเทพิน พงษ์วดี ประธานชุมชนป๊อกกาดเก่า กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติตามกรรมวิธีการทำข้าวปุก ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สิ่งสำคัญคือจะเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้เด็ก เยาวชน และคนในท้องถิ่นได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒน ธรรม ประเพณี มรดกภูมิปัญญาดั้งเดิม อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมกรรมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับข้าวปุกงา เป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะทำกินกันในหน้าหนาว วัตถุดิบ ที่ใช้คือ ข้าวเหนียว งาขี้ม้อน เกลือ และเตรียม ใบตอง ไว้สำหรับห่อ ส่วนวิธีทำ นำข้าวเหนียวไปแช่น้ำ แล้วนึ่งให้สุก นำมาผสมกับงาขี้ม้อนคั่วให้หอม และเกลือ จากนั้นนำไปตำในครก ด้วยต้นอ้อย นิยมทานกับน้ำอ้อย เพื่อความอร่อยของข้าวปุกงา

ร่วมแสดงความคิดเห็น