ร่วมทำบุญช่วยค่าอาหารเสือ “คุ้มเสือ เชียงใหม่” หลังต้องจ่ายค่าอาหารเดือนละกว่า 7-8 แสนบาท

คุ้มเสือ เชียงใหม่ มีเสือทั้งหมด 211 ตัว ค่าอาหารเสือ ตกเดือนละ 7-8 แสนบาท

ช่วยเสือตามกุศลศรัทธา ที่ไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนได้ที่

ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี กองทุนคุ้มเสือ
เลขที่บัญชี 020-34887-4858

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี กองทุนคุ้มเสือ
เลขที่บัญชี 358-090-5556

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น