ด.ญ.เอลิซ ชัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หนูน้อยทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ด.ญ. เอลิซ ชัย อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ผลงานล่าสุด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หนูน้อยทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 3) รุ่นอายุ 10-15 ปี ณ ศนูย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนจัดกิจกรรม โดยโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมอนุรักษ์วิธีวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ Master Youth Chiangmai สอนโดยครูพี่แอน ฝึกซ้อมสอนการแสดงโดย Knaokluck ครูบุ๋ม ภาพถ่ายโดย น้องป๋อมม์ เจียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น