ผวจ.เชียงราย นำหน่วยงานราชการ วางพานพุ่มถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฯ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ว่าฯเชียงราย กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดงานพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น