นายกฯ ทต.สันกำแพง พร้อมผู้บริหาร มอบกระเบื้องหลังคาบ้าน ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย จากวาตภัย-พายุฝน

จากกรณีเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้ออกสำรวจและตรวจเยี่ยมพื้นที่ในเขต ทต.สันกำแพง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา เกิดจากพายุฝนลมแรง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย และให้ทางปกครองท้องถิ่นดูแลความเสียหายนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 18 ม.ค.2565 ทาง ว่าที่ ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายก ทต.จ.เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร ได้เร่งแก้ไขปัญหาและรายงานความเสียหาย พร้อมนำเครื่องมือเครื่องจักร เข้าดำเนินการช่วยเหลือ ตัดกิ่งไม้สาธารณะ ที่โค่นล่มในพื้นที่ ในโอกาสนี้ ทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.สันกำแพง ดำเนินการ และได้นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ออกไปสำรวจโดยหน่วยงานนั้น พร้อมรายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อ ทต.สันกำแพง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ต่อมาทาง ว่าที่ ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายก ทต.สันกำแพง พร้อมผู้บริหารได้มอบกระเบื้องหลังคาบ้าน ให้แก่ประชาชนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทต.สันกำแพง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีหมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง หมู่ที่ 2 จำนวนรวม 31 หลังคาเรือน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 รวมจำนวน 25 หลังคาเรือน ที่ร้องขอความช่วยเหลือมา นอกจากนั้น ถ้ายังมีหมู่บ้านใดในเขต ทต.สันกำแพง ที่หลังคาบ้านปลิวไปได้รับความเสียหาย สามารถทำเรื่องผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมรายชื่อร้องขอมาทาง ทต.สันกำ แพง พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทันทีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น