อ.สันกำแพง เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ป้องกันอาการรุนแรง และสายพันธุ์ Omicron

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 โดยการอำนวยการของ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารจัดการฉีดวัคซีนในอำเภอสันกำแพง นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสันกำแพง และนายนิรันดร บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง จัดให้มีหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและป้องกันอาการรุนแรงของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ Omicron ที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้นในขณะนี้

โดยจัดบริการ ณ โรงพยาบาลสันกำแพง รพ.สต.บ้านตลาด รพ.สต.บ้านสันโค้ง และ รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย มีประชาชนได้รับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 922 คน โดยแยกเป็น 1. AstraZeneca 294 คน 2. Pfizer 598 คน 3. Moderna 30 คน โดยฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 49 คน เข็ม 2 จำนวน 85 คน เข็ม 3 จำนวน 770 คนและเข็ม 4 จำนวน 18 คน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้คัดกรองอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด-19 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น