พุ่งไม่หยุด ผู้ป่วยโควิด-19 ในลำปาง วันนี้พบบวกอีก 65 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดวันนี้เพิ่มอีก 65 ราย สรุปตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 มียอดผู้ป่วยสะสม 1,675 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,273 ราย หายป่วยสะสม 401 ราย โดยผู้ป่วยโควิด -19 รักษาตัวในโรงพยาบาล 68 ราย รักษาตัวในชุมชน 1,205 ราย และในวันนี้มีเสียชีวิต 1 ราย เป็นชาวอำเภอแจ้ห่ม
ส่วนข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชน ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 เข็ม 1 ยอดสะสม 472,959 เข็ม เข็ม 2 ยอดสะสม 442,685 เข็ม เข็ม 3 ยอดสะสม 105,811 เข็ม เข็ม 4 ยอดสะสม 3,518 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 1,024,973 เข็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น