เผยรายชื่อ 17 บุคคลดีเด่น ภาคเหนือตอนบน รับเกียรติบัตร คนดีศรีล้านนา

……………..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธเนศธรรม ไครัครี ประธานฝ่ายพิจารณาคัดเลือก”คนดีศรีล้านนา”ได้ประกาศรายชื่อ ผลการพิจารณาคัดเลือก”คนดีศรีล้านนา”ซึ่งได้ประกาศลการพิจารณา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อ “คนดีศรีล้านนา”รับเกียรติบัตร วันอาทิตย์ ที่13 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ห้องเชียงรายคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย มีจำนวน 17 ราย ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนี้
…………1.พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. 2.เชียงราย 2.อาจารย์ปรีชา พัวนุกุลนนท์ จ.เชียงราย 3.นายแพทย์อำพน ศิริบุญมา จ.เชียงราย 4.นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช จ.เชียงราย 6.นายอินตา เลาคำ จ.เชียงใหม่ 7.นางสาวบัวชม อินถา จ.เชียงใหม่ 7.นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมบัติแก้ว จ.เชียงใหม่
8.นางลำดวน สุวรรณฎคำ จ.แพร่ 9.นายสมหวัง พ่วงบางโพ จ.แพร่

10.นายเอกชัย วงค์วรกุล จ.แพร่11”พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ จ.ลำพูน 12.พระครูใบฎีกาวรายุ วรยุทโธ จ.ลำพูน 13.นายประเสริฐ ประดิษฐ์จ.แม่ฮ่องสอน14.นายอมร ศรีตระกูลขจ.แม่ฮ่องสอน 15.นางคำมิ่ง อินสาร จ.น่าน 16.นางลดาวัลล์ วงศ์ศรีวงศ์ จ.พะเยา 17.นางระวีวรรณ ตันศิริ ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น