(มีคลิป) พิธีบวงสรวง และถวายสัตย์ปฏิญาณตน วันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสนามหญ้าหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้จัดพิธีบวงสรวงและถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 (บางตำรา พ.ศ. 2136)  เดิมกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 13 มิ.ย.2523 ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ได้ตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าวทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป

จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทย จากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม ตามหลักการเดิม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 23 สิงหาคม 2549 ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย”การทำพิธีบวงสรวงและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้   มีกำลังพลที่เข้าร่วม จำนวน 5  หน่วย  มี กองพันทหารม้าที่ 10 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2  มณฑลทหารบกที่ 38  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 กองบัญชาการกองทัพไทย กรมทหารพรานที่ 32 โดยมี พ.ท.ปิยะพงษ์ พรดา เป็นผู้บังคับกองพัน มี พล.ต.คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานในพิธี   มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่  มาเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของหน่วยทหารในจังหวัดน่านในครั้งนี้  ประมาณ 500 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น