แห่งแรกของภาคเหนือ ผนึกกำลังแพทย์แผนไทย จ.ลำปาง ให้ความรู้พร้อมจ่ายยาสมุนไพร ผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การทางเลือก พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดลำปาง ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของแพทย์แผนไทยในจังหวัดลำปาง เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้ความรู้กับประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อย ไม่รุนแรง (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) ที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดลำปาง
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางมีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทั้ง 13 อำเภออย่างเข้มงวด ได้ขอความร่วมมือชาวลำปาง ปกป้องตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดย ปฏิบัติตามมาตรการ คือ ฉีดวัคซีนให้ครบ ส่วนผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 2 เข็ม ให้รีบเข้ารับบริการบูสเตอร์วัคซีนเข็ม 3 เพื่อลดอัตราการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต เน้นการป้องกันการติดเชื้อ เช่น การออกจากบ้านเมื่อจำเป็น สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆเป็นต้น ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ดำเนินมาตรการ COVID FREE SETTING และ หมั่นตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ด้วยตัวเอง
จากที่ผ่านมาทางจังหวัดลำปาง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ซึ่งมีงานวิจัยที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย นอกจากนี้สมุนไพรไทย ยังมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ทั่วโลกก็ยอมรับ เราจึงควรสนับสนุนเพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในครั้งนี้
ด้านนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดลำปางรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีการไม่รุนแรง ปัจจุบันเครือข่ายแพทย์แผนไทยของรัฐ จ.ลำปาง มีจำนวน 38 คน และล่าสุดทางจังหวัดได้ต่อยอดโครงการรวมพลังทั้งแผ่นดินสู้ภัยโควิด ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายการบูรณาการการใช้องค์ความรู้จากการแพทย์ทุกศาสตร์ ทุกสาขารวมถึงการแพทย์แผนไทย เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตของการระบาดโควิด 19 พร้อมทั้งพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผล ในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลผู้ป่วยโควิด19 และประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 ณ ชุมชน และ โรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมดำเนินการในเรื่อง การจัดทำแนวทางการใช้ปฏิบัติเวชกรรมไทย การใช้ยาสมุนไพร ให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดลำปาง ตามแนวทางของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น