ผวจ.แม่ฮ่องสอน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาว บ้านห้วยห้อม อ.แม่สะเรียง

วันนี้ 18 มกราคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นผู้แทนเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่พสกนิกรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและผู้ที่ได้รับกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น จำนวน 500 ชุด โดยมี ส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


โดยการมอบผ้าห่มพระราชทานในครั้งนี้ เป็นพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ราษฎรในพื้นที่ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความห่วงใย ขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เดินทางเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3 หลัง หลังที่ 1 ชื่อ นางกริเซอร์ ใฝ่ฝากจำรัส อายุ 67 ปี มีโรคประจำตัว ได้แก่ ลิ้นหัวใจรั่ว ความดัน ไขมันในเลือด อยู่บ้านเลขที่ 11 ม.2 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พักอาศัยอยู่กับบุตรสาว อายุ 47 ปี และหลานชาย อายุ 7 ปี หลังที่ 2 ชื่อ นายพะหละพอ วเนจร อายุ 69 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคกระเพาะ ความดัน เบาหวาน อยู่บ้านเลขที่ 25 ม.2 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้อาศัยร่วม 4 คน หลังที่ 3 ชื่อ นางเปล่ปิ เครือคีรี อายุ69 ปี เป็นโรคกระดูกเสื่อม / เบาหวาน เดินได้แต่การทรงตัวไม่ค่อยดี อยู่บ้านเลขที่ 25 ม.2 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผู้อาศัยร่วม 3 คน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น