พช.อ.สูงเม่น ลุย! ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่น

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นและคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 6 โครงการ ดังนี้
– กลุ่มแปรรูปประตู-หน้าต่าง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ
– กลุ่มการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ
– ติดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก (กล่องไก่,ชั้นวางของ) ต่อยอด หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ
– กลุ่มแปรรูปประตู-หน้าต่าง หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชำ
– กลุ่มแปรรูปไม้ประตู-หน้าต่าง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำชำ
– กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ครัวเรือนไม้สัก (บานประตูหน้าต่าง) หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำชำ
ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวฯเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น