จัดหางาน จังหวัดลำปาง ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ในกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา โดยถ่ายทอดความรู้ “การทอผ้าลายขอ” ให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ จำนวน 12 คน พร้อมทั้งถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อลายขอบ้านกล้วย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น