วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี2565 ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ระดับ ปวช. รับผู้จบ ม.3 กศน. หรือเทียบเท่า มีให้เลือกเรียนมากถึง 14 สาขาวิชา ทั้งระบบปกติ และระบบทวิศึกษา และระบบ Mini English Program

ระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช. ม.6 กศน. หรือเทียบเท่า มีให้เลือกเรียนมากถึง 14 สาขาวิชา ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบ Mini Chinese Program ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cmvc.ac.th/main/news/information/8353/

ร่วมแสดงความคิดเห็น