หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานไทยเที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA

วันที่ 21​ มกราคม​ 2565​ นาย​สม​ฤทธิ์​ ไห​ค​ำ​ รองประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ เป็นผู้แทน​ในนาม​ประธาน​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ ร่วม​เป็น​เกียรติ​ใน​พิธี​เปิด​งานเที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA เพื่อ​สร้าง​ความเชื่อมั่น​ให้กับนักท่องเที่ยว​ใน​การ​เดิน​ทางท่องเที่ยว​ปลอดภัย​ และกระตุ้น​ให้​เกิด​การ​เดิน​ทางท่องเที่ยว​ภายใน​ประเทศ ณ ลาน Outdoor ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น