สพม.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

วันที่ 23 มกราคม 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 ณ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
และนางเสาวนีย์ เรือนแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาพ/ข่าว:ศน. ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น