โควิด-19 ของ อ.สูงเม่นพุ่ง 15 ราย อำเภอต้องเตรียมพร้อมรับมือ เน้นให้ทุกหมู่บ้านเคร่งครัดการเฝ้าระวัง

อำเภอสูงเม่น เตรียมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 พบผู้ป่วยมากถึง 15 ราย โดยวันที่ 23 มกราคม 2575 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ นายนพดล อินน้อง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลพระหลวง เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดศูนย์กักกันตัวผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงเรียนบ้านพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จึงจำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อดังกล่าว สำหรับการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ปลัดอำเภอสูงเม่น ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น ผอ.รร.บ้านพระหลวง ผอ.รพ.สต.พระหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพระหลวง และชาวบ้านในเขตตำบลพระหลวงเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวว่า ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัดครับ เพราะเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่สูงเม่นเรา 15 ราย ช่วยกันครับ กำกับดูแลคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและคนของเราไปพื้นที่เสี่ยงกลับมา รวมถึงการควบคุมกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงในพื้นที่ ไม่ว่างานเลี้ยงสังสรรค์ การรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆอย่างเคร่งครัด
ทางด้าน ทีมศปก.ตำบลหัวฝาย นางสาว กฤตยากร คําปัญจะ นักวิชาการสาธารณสุข , นางกิ่งดาว ชมเชย ผช. ม.12 และนางสาว สกาวเดือน ชาวเวียง,นางโชติกา มากมาย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หัวฝาย สารวัตร กํานัน ออกปฏิบัติงานการตรวจกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และมีมาตรการ ตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 65 และแนะนำการปฏิบัติตัวในระหว่างกักตัว 10 วัน เพื่อสังเกตุดูอาการ ผลการตรวจเป็น ลบ ทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น