คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 280,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนธนาคารดวงตา

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชา และ รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 280,000 บาท จากคุณเนห์ และผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท์ พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น