เหล่ากาชาด จ.เชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อำเภอเวียงแก่น

เวลา 09.00-13.00 น. วันที่ 25 ม.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอเวียงแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุม โรงเรียน เวียงแก่นวิทยาคม โดยในวันนึ้มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 174 ราย บริจาคโลหิตได้ 117 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 43,250 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 16 ราย อวัยวะ 16 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น