รพ.มหาราชฯ รับมอบผ้าอ้อม อาหาร และตุ๊กตา จากมูลนิธิน้ำแห่งชีวิต

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คุณพิสุทธา มั่นเหมาะ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลฯร่วมรับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, อาหารสำหรับผู้ป่วยและญาติ และตุ๊กตาสำหรับผู้ป่วยหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด จากมูลนิธิน้ำแห่งชีวิต ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ งานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น