จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมแก้ไขปัญหาถนน ใจกลางเมือง อ.แม่ลาน้อย

รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังชาวบ้านร้องผ่านสื่อ แจ้งมอบทางหลวงฯแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด่วน พร้อมวางแผนปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจรในระยะยาว
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนทางแยกใหญ่ ของกรมทางหลวง บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) หน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีที่มีประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อย ได้ร้องผ่านสื่อ ถึงการก่อสร้างถนนตามโครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนแยกใหญ่ ในพื้นที่ใจกลางเมืองอำเภอแม่ลาน้อย ซึ่งถือเป็นย่านชุมชนเศรษฐกิจ ปรับใหม่ไม่มีความปลอดภัย เกาะกลางถนนมีขนาดใหญ่ ทำให้กินพื้นที่ถนนแคบลง สร้างความเดือดร้อน เกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้น

 โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในระยะสั้น ได้มอบหมายให้ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็วให้ชัดเจน ให้ผู้ใช้เส้นทางได้เข้าใจในเส้นทางจราจร ส่วนเรื่องรางระบายน้ำที่ไม่มีฝาปิด จะดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ จัดสรรให้ดำเนินการให้เรียบร้อย สำหรับถนนตลอดแนวด้านข้างของถนนทางหลวงฯ ฝั่งร้านสะดวกซื้อ บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ชุมชน ทางเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ชี้แจงว่า หลังจากการปรับปรุงถนนทางหลวงตามโครงการดังกล่าวฯ เส้นทางลำลองยังคงเป็นถนนลูกรัง เกิดฝุ่นจำนวนมาก ทางจังหวัดจะดำเนินการของบประมาณจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความช่วยเหลือ หรืออาจขอรับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่อง สอน มาบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรก 

อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว อาจต้องปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจร ให้สอดรับกับการใช้รถใช้ถนน ต้องให้กองแผนวิศวกรรมจราจรของกรมทางหลวง มารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น เกาะกลางถนนมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ต้องสอบถามทางวิศวกรรมจราจร ว่ามีความเห็นอย่างไร จะสามารถดำเนินการแก้ไขได้มากน้อยประการใด ซึ่งเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะ ต้องรับฟังความคิดเห็นของทางกรมทางหลวงด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น