อบจ.เชียงราย ร่วมงานวัฒนธรรม สร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 760 ปีเมืองเชียงราย

เวลา 11.00 น. วันที่ 26 ม.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมงานวัฒนธรรม สร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 760 ปีเมืองเชียงราย
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพญามังรายหลวงปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาและเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ บริเวณวัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น