นักเรียน รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาฯ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-23 มกราคม 2565 โดยในการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

1.ชนิดกีฬาว่ายน้ำ
1.1 นายอังกฤษ ทองขันธ์ ชั้น ม.6/2 รางวัล 3 เหรียญทอง ท่ากบ 200 เมตร ท่ากบ 100 เมตร ท่ากบ 50 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ว่ายเดียวผสม 400 เมตร
1.2 นางสาวพัชรพร จำปาศรี ชั้น ม.4/6 รางวัล 1 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 800 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร
1.3 นายคณพร แก้วเกษ ชั้น ม.4/6 รางวัล 1 เหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร

2.ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส
2.1 เด็กชายภีมภพ ศรีถาวร ชั้น ม.2/3 รางวัล 1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย
3.ชนิดกีฬายิงปืน
3.1 นางสาวธัญชนก คำจม ชั้น ม.4/4 รางวัล 4 เหรียญทอง ประเภท ปืนสั้นอัดลมหญิง ปืนสั้มอัดลมหญิง(ทีมหญิง) ปืนสั้นอัดลมคู่ผสม ปืนสั้นหญิง(ทีมหญิง)
3.2 นายพีรภัทร งามชาติ ชั้น ม.3/4 รางวัล 1 เหรียญเงิน ประเภท ปืนสั้นยิงเร็ว (ทีมชาย)

ร่วมแสดงความคิดเห็น