นายอำเภอสูงเม่น ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ต.บ้านกาศ

เมื่อบ่ายวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น นายจักรวาล ศรีสุข ปลัดอำเภอสูงเม่น คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ผอ.รพ.สต.บ้านกาศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้
1.นางมยุรา กาศลังกา 137 ม.1 ต.บ้านกาศ
2.นางภาชี ชัยมงคล 72/1 ม.2 ต.บ้านกาศ
3.นายบวร เรียงทอง 58 ม.3 ต.บ้านกาศ
4.นายทอง กาศเกษม 35 ม.7 ต.บ้านกาศ (นางกองเงิน กาศเกษม ภรรยาเป็นผู้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นแทน)

ตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วม ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5.) เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย และ (10.) การแก้ปัญหาปากท้อง ลดยากจน ดำรงชีพพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น