นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-23 มกราคม 2565 โดยในการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. วิ่ง 3 × 800 เมตร
1.1 นายรัชชานนท์ ทะเลทอง ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลอับดับที่ 3 เหรียญทองแดง
1.2 นายธนพล วรชัยธนพล ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลอับดับที่ 3 เหรียญทองแดง
1.3 นายพรหมพิริยะ ตระกูลหัสดิน ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลอับดับที่ 3 เหรียญ ทองแดง
2. วิ่ง 1,500 เมตร
2.1 นายพรหมพิริยะ ตระกูลหัสดิน ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลอับดับที่ 3 เหรียญ ทองแดง
3. วิ่ง 800 เมตร
3.1 นายรัชชานนท์ ทะเลทอง ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลอับดับที่ 2 เหรียญเงิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น