นายกอบต.ป่าสัก เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายกฤต สินทะมณี นายก อบต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ พร้อมด้วยทีมบริหาร อบต.ป่าสัก,นายสฤษดิ์ ชัยชนะ ผญบ.แม่กระต๋อม ม.10,นายอมฤต ปทุมมา นายช่าง อบต.ป่าสัก และตัวแทนหมู่บ้าน ได้ทำการสำรวจพื้นที่การสร้างประปาภูเขาและเส้นทาง การวางท่อระบบส่งน้ำจากอ่างแม่กระต๋อม แหล่งน้ำประปาภูเขา มายังพื้นที่การเกษตร ม.1,2,9,10 ต.ป่าสัก ระยะทาง 5 ก.ม.โดยจะใช้ท่อยางอย่างดี ขนาด12 นิ้วเป็นสายเมนใหญ่ แล้วจะแบ่งแยกลงพื้นที่นาและที่ทำการเกษตร

โดยจะทำให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ จะมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้งเป็นจุดๆ และจะมีการสำรวจแหล่งน้ำทำเป็นอ่างเก็บน้ำตามลำห้วยสาขา ของ ต.ป่าสัก 10 หมู่บ้าน มีน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น