แนวโน้มการระบาดโรคโควิด-19 ในครอบครัว ของจังหวัดเชียงใหม่สูงขึ้นอีกครั้ง ย้ำกลุ่มเสี่ยงที่ไปร้านอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาลปีใหม่หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว

 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (26 ม.ค. 65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 127 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ส่วนที่เหลืออีก 119 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์เดิมที่ยังคงระบาดอยู่ จำนวน 6 ราย จาก 6 คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์ใหม่ 5 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์อาคารสินแมชชินเนอรี ตำบลช้างม่อย ,คลัสเตอร์โครงการหลวงดอยคำ ตำบลแม่เหียะ คลัสเตอร์ร้านเสื้อกีฬา 2S Sport ตำบลช้างเผือก ,คลัสเตอร์ร้าน 7-11 สาขา ปตท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คลัสเตอร์ค่ายทหารในอำเภอเชียงดาว คลัสเตอร์ละ 1 ราย ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่ยังคงระบาดอยู่ คือคลัสเตอร์โรงแรมเลอเมริเดียน พบเพิ่ม 1 ราย

ด้านคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรคพบ 2 ราย จากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ และคลัสเตอร์ค่ายทหารในตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ คลัสเตอร์ละ 1 ราย ตรวจพบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ด้านการระบาดในครอบครัวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 14 ราย จาก 4 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวหมู่ 9 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 5 ราย ,ครอบครัวหมู่ 3 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,ครอบครัวหมู่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง และครอบครัวหมู่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ครอบครัวละ 3 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 65 ราย และผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 32 ราย

ทำให้ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวและในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากลดลงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนการสัมผัสในที่ทำงานยังคงทรงตัวอยู่ เนื่องจากมีการแพร่กระจายเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงที่ไปร้านอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาลปีใหม่ เข้าสู่ครอบครัว ชุมชน และสถานที่ทำงานมากขึ้น ด้านการสัมผัสในสถานบันเทิงและการสัมผัสจากต่างจังหวัดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนทุกคนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว หากมีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยงมา เนื่องจากเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนสามารถติดต่อกันได้ง่าย

**********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
26 มกราคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น