(มีคลิป) ชุมชนแม่เย็น อ.ปาย ทำเสวียนเก็บใบไม้ในป่า

ผู้ใหญ่บ้านแม่เย็น หมู่ 1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำลูกบ้านร่วมใจทำเสวียน เพื่อวางในจุดสาธารณะติดป่ารอบหมู่บ้าน ใช้เป็นที่เก็บใบไม้ในป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า โดยเป็นการทำด้วยใจและไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 น.ส.จุไรรัตน์ กันทาสุข ผู้ใหญ่บ้านแม่เย็น หมู่ 1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูแล้ง และมักเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ ทางชุมชนบ้านแม่เย็น ได้ประชุมชาวบ้านในพื้นที่ และมีความเห็นร่วมกัน ที่จะทำเสวียนไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเศษใบไม้ในป่าที่เริ่มร่วงหล่นลงมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นทุกปี

โดยการร่วมมือกันในการสร้างเสวียนดังกล่าว ชาวบ้าน จำนวน 100 กว่าคน ต่างร่วมแรงร่วมใจในการลงแขกสร้างเสวียนไม้ไผ่ขึ้นมา ส่วนข้าวปลาอาหารก็จะห่อมาจากบ้านใครบ้านมัน โดยไม่ได้พึ่งงบประมาณจากทางภาครัฐแต่อย่างใด ทั้งนี้ปีที่ผ่านมา การสร้างเสวียนดังกล่าว ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น