อธิการบดี ม.กีฬาแห่งชาติ จัดประชุมนอกสถานที่ พร้อมเปิดป้าย ร.ร.กีฬานครสวรรค์

อธิการบดี ม. การกีฬาแห่งชาติ จัดประชุม ผู้บริหาร ม. การกีฬาแห่งชาติ ทั้ง 17 แห่ง และผู้บริหารโรงเรียนกีฬา 13 แห่งทั่วประเทศ มาร่วมประชุมนอกสถานที่ครั้งแรกในปี 2565 โดยมาจัดที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมร่วมในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

นอกจากนี้ ก่อนประชุม ดร. ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี ม.กีฬาแห่งชาติ ประธานเปิดป้าย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทั้ง 17 วิทยาเขต เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พิธีบวงสรวงพระพลบดี พระพรหม พระพิฆเนศ และศาลตายาย ในพิธีทำบุญโรงเรียนฯ และพิธีเปิดป้ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

หลังจากพิธีเปิดป้ายโรงเรียนกีฬานครสวรรค์แล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่1/2565 โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารจาก 17 วิทยาเขตและผู้บริหารจาก 13 โรงเรียนกีฬาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น