ดีเดย์ 1 ก.พ. 65 ผู้ถือบัตรทองเริ่มฟอกไตฟรี เพิ่มทางเลือกผู้ป่วยไตวาย

วันนี้ (28 มกราคม 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือร่วมกับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศ และนายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ถึงการเพิ่มทางเลือกฟอกไตด้วยเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า จากการลงพื้นที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด พบผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการฟอกไตด้วยเครื่อง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 1,500 บาท บางรายต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทำให้เป็นภาระครอบครัวอาจต้องกู้เงินมารักษา จึงหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ สปสช. ร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมการรักษาทั้งหมด ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วย

“จากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งทำความเข้าใจกับแพทย์เรื่อง 30 บาทรักษาได้ทุกโรค ซึ่งโรคไตคนไทยป่วยกันมาก ส่วน สปสช. จะเตรียมงบประมาณมาดูแล โดยการเปลี่ยนมาฟอกไตด้วยเครื่องขึ้นกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วย สามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งที่มีหน่วยบริการล้างไต” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า แม้จะเพิ่มทางเลือกในการฟอกไตด้วยเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการรณรงค์ให้คนรักษาสุขภาพ ห่างไกลจากโรคไตเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ต้องมีวิธีดำเนินชีวิต การปฏิบัติตน หรือการบริโภคที่ไม่ทำให้เกิดโรค และต้องช่วยกันผลักดันค่านิยมการบริจาคอวัยวะซึ่งจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้จำนวนมาก เช่น การเปลี่ยนไต จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น เมื่อคนมีสุขภาพแข็งแรง ก็จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศชาติและเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นด้วย

แนวปฏิบัติของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต (ฟอกไต)

 • ผู้ป่วยรายเดิม (ก่อน 1 ก.พ. 2565)
  ผู้ป่วยไตที่ล้างไตผ่านช่องท้อง หากต้องการเปลี่ยนมาใช้วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • ปรึกษาแพทย์ที่รักษา
  • เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามที่แพทย์แนะนำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
  ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หลังจาก 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป รับบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สอบถามรายละเอียดจากหน่วยบริการที่ดูแลท่านได้โดยตรง)
 • ผู้ป่วยรายใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป
  เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องเข้ารับบริการบำบัดทดแทนไต แพทย์และผู้ป่วยจะตัดสินใจร่วมกันเพื่อเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด (ผู้ป่วยมีทางเลือก ไม่บังคับให้ให้ใช้วิธีล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรกอีกต่อไป)
 • ผู้ป่วยสมัครใจล้างไตผ่านช่องท้อง รับบริการตามกระบวนการต่อไป ล้างไตที่บ้านเป็นประจำทุกวัน มีน้ำยาล้างไตส่งถึงบ้าน (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • ผู้ป่วยสมัครใจฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รับบริการตามกระบวนการต่อไป โดยแพทย์จะส่งผู้ป่วยไปเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่หน่วยบริการที่เหมาะสม ผู้ป่วยเดินทางมาฟอกไตสัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้ง (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ร่วมแสดงความคิดเห็น