อัพเดท‼️ จุดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (จุด ATK) ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

?‍??‍⚕️สำหรับประชาชนผู้ที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
ได้ที่….

  1. อาคารอเนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น
    ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  2. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
    ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
    ทุกวัน เวลา 08.30 – 15.00 น.

หรือ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด- 19
ได้ที่ โรงพยาบาลทุกแห่ง

****ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2565****

ร่วมแสดงความคิดเห็น