ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 12 พ.ค.2565

ทต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ…วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายจำรัส คำราพิศ นายก ทต.ท่าศาลา​ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม”ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565″ณ ลานอเนกประสงค์ ทต.ท่าศาลา มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาดอนจั่น)เข้าร่วมกิจกรรม สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 มกราคม ​2532 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน และเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ​ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันอีกด้วย

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น