ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปางร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2565 โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น