เจ้าคณะ ต.ป่าแดด นำพุทธศาสนิกชน ไหว้พระ สวดมนต์

เจ้าคณะตำบลป่าแดด นำพุทธศาสนิกชน ไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียน “วันสำคัญสากลของโลก”

เมื่อ​วันที่​ 15 พฤษภาคม 2565 พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น