ทำบุญตักบาตร

ผอ.สนภ.3 เป็นประธานฯ ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระเณร จำนวน 1,000 รูป

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ. ประธานฝ่ายทหาร นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระเณร จำนวน 1,000 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ วัดธรรมวิเชียร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น