วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์( Facebook live) ผ่านช่องทาง เพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น