เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน on site

เยี่ยมเสริมพลังเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน on site ปลอดภัยอยู่ได้กับ โควิด-19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยและนางวิมล โลมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ร่วมกับ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่พร้อมทั้ง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและทีมงานของกระทรวงสาธารณสุข โดย นายนิยม ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมเสริมพลังเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามมาตรการเปิดเรียน on site ปลอดภัยอยู่ได้กับ โควิด-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดสิ่งแวดล้อม การระบายอากาศในห้องเรียนและเน้นย้ำการปฎิบัติตามมาตรการ 6-6-7และแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ณ.โรงเรียนน่านปัญญานุกูล (สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ)โดยมี นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทั้ง ATK และหน้ากากอนามัยเ N-95 สนับสนุนโดยศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น