ทีม BIDEX รร.ปรินส์ฯ ได้รับ 2 รางวัล ระดับโลก

ทีม BIDEX จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับ 2 รางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโลก

ทีม BIDEX จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนประเทศไทยจากการคัดเลือกผลงานของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโลก “REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR (REGENERON ISEF 2022)” ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โดยทีม BIDEX ได้รับ 2 รางวัล คือ

  1. ISEF GRAND AWARDS: รางวัล 1ST PLACE AWARD IN TRANSLATIONAL MEDICAL SCIENCE ($5,000 CASH AWARD)
  2. ISEF TOP AWARDS: รางวัล THE GORDON E. MOORE AWARD FOR POSITIVE OUTCOMES FOR FUTURE GENERATIONS OF $50,000

โครงการ “เครื่องมือช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีจากการหาตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ในตับด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (BiDEx – A Bile Duct Cancer Analyzing Tool)” เป็นผลงานได้รับรางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน ของการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือช่วยวินิจฉัยโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี จากการตรวจนับไข่ของพยาธิใบไม้ในตับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แทนใช้สายตามนุษย์ส่องกล้องจุลทรรศน์หาไข่พยาธิใบไม้ในตับ เพื่อช่วยลดเวลาการทำงานของแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ และความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ทำให้เพิ่มโอกาสตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรก และลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด

รายละเอียดผลงาน>> https://www.facebook.com/100000550526763/videos/oa.744599712866568/4310122149016093

ร่วมแสดงความคิดเห็น