ไชยสถานเร่งมือเตรียมช่วยประชาชน

ไชยสถานเร่งมือเตรียมช่วยประชาชนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่

เทศบาลตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นำโดยนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย สืบเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ในตำบลไชยสถาน ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้เร่งดำเนินการขุดลอกลำเหมือง กำจัดเศษวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการให้เปิดทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเข้าสู่เหมืองพญาคำ และดำเนินการสูบน้ำบริเวณจุดที่มีน้ำท่วมขัง โดยได้สลับสับเปลี่ยนจุดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น