จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


อบต.เวียงทองจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่อบต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายนายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 53 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุตลอดจนเพิ่มความรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข และนันทนาการ ด้านอาชีพและสังคม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกายและจิตใจ

โดยภาคเช้า พระครูภาวนาเจติยานุกิจ เจ้าอาวาสวัดถิ่นนอก บรรยายเรื่อง “ธรรมะสอนใจ ใช้สติกับการดำรงชีวิต” และ ภาคบ่าย กิจกรรมนันทนาการ,กายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ โดย นายนันทวัฒน์ สุดแดน เจ้าหน้าที่ธุรการร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม.แพร่

ทั้งนี้ มีนายจำเริญ จินดาเสน รองนายกฯ และนางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการฯ ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น